Видове пчели

Тук ще намерите най-разпространените пчелни видове по нашите географски ширини.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://zapchelite.podobri.org/wp-content/uploads/2022/04/Apis_mellifera_Tanzania-min.jpg

Медоносен

Най-популярният вид сред пчелите е медоносният. Той се различава от другите пчели по специалната структура на устният апарат. Характеризира се с удължени антени и назъбени челюсти. Името на породата идва от факта, че пчелите матки имат способността да раждат голям брой работници и търтеи. Това подпомага развитието на голям клъстер, произвеждащ мед. Този вид пчели имат две много сложни очи, което им предоставя пълен поглед, въпреки факта, че очите са неподвижни. Тялото им е окосмено, което предотвратява замърсяването на пчелата.

В периода май-юни този вид пчели създават нови колонии чрез роене. Излюпват се търтеи – „мъжки“ пчели и се полагат нови клетки в очакване на излюпването на нова пчела майка. След като това се случи, старата пчела майка напуска кошера заедно с поливната работнички в търсене на ново място за гнездене.

Бурзянска пчела

Този вид пчели, е част от башкирската порода и е една от най-добрите „тъмни“. Хълмовете са обичайното място за гнездене на този вид насекомо. Липата и други лечебни растения са предпочитани за събиране на нектар и прашец от бурзянската пчела, която произвежда първокласен мед. На външен вид, пчелите Бурзян нямат жълти ивици, тялото им е тъмно сиво, със сравнително голям размер. Хоботчето е в порядъка на 5-6мм.

Този вид пчели се характеризира с трудолюбивостта си, но за жалост вида е много чувствителен на климатичните промени. При идеални условия, пчелите Бурзян са способни да работят до 17 часа на денонощие, от друга страна производителността им е доста по-ниска от тази на други видове пчели. Това се дължи на дългото време за адаптация към нови медоносни растения.

Поради упоритата си работа и висококачествения мед, тази порода е високо ценена, но видът може да бъде доста агресивен при проверка на кошерите им и използването на дим при работата с тях.

https://zapchelite.podobri.org/wp-content/uploads/2022/04/Apis_mellifera_-_Brassica_napus_-_Valingu-min-scaled.jpg
https://zapchelite.podobri.org/wp-content/uploads/2022/04/768x576-min.jpg

Вълнеста пчела

Вълнестата пчела или още наричана „голямата пчела“ е вид чиито размери достигат от 11 до 13 мм при женските и 14 до 17 мм при мъжките. Те обитават почти цяла Европа, включително и България. Женските се отличават с голямо червено петно на жълтата им глава, докато тялото им е червеникаво. Мъжките от вида са предимно жълтеникави.

Предпочитано място за гнездене са естествени кухини или изоставени кошери. Този вид пчели изграждат клетките си от пухчетата на растенията.

Този вид се характеризира с единичността си. Те не създават семейства и се опитват да останат в много малки колонии. Мъжките са изключително агресивни, като прогонват от територията си не само други пчели но и други насекоми. Въпреки агресивността си и наличието на жило, вълнестите пчели рядко го използват поради изолираността на вида. Ако пчелата ужили някого и умре, с нея умира и цялото и потомство, което остава без храна.

Осмиум

Този род пчели принадлежи към семейството Megachildae, които представляват стотици видове пчели разпространени и целия свят, повечето от които са пролетни пчели. Една трета от популацията на вида живее в Европа.

Този вид гнезди главно свободни райони – в кухи стъбла и дънери, празни черупки на мекотели или дори в почвата. Те изграждат клетките си от различни растения.  Подобно на вълнестата пчела и този вид е единичен и не живее в големи колонии.

Този вид се характеризира със среден размер, понякога кожата се отличава с метален блясък и са силно покрити с мъх. Събирателният апарат на женските е разположен в долната част на коремната кухина, а основната им разлика с мъжките индивиди е в размера на антенките.

https://zapchelite.podobri.org/wp-content/uploads/2022/04/image-1476-2-min.jpg
https://zapchelite.podobri.org/wp-content/uploads/2022/04/osmia-bicornis_1je-min.jpg

Башкирски пчели

Този вид пчели е смятан за най-добрият сорт сред тъмните видове. Може да се срещне в повечето Европейски страни, както и на територията на България. Видът предпочита гнезденето на по-висока надморска височина и събира полени предимно от лечебни растения. Това рефлектира върху качеството на меда, като го превръща в един от най-качествените. Пчелите Башкир могат да живеят и в стандартни кошери, но са много чувствителни към времето. При висока температура или дъжд пчелите не напускат кошера си.  Видът се отличава с тъмно сиво тяло, голям размер, но къс хобот (5-6 мм).